top of page

Avulsiyon yaralanması – Sinir kopması -Brakial pleksüs

Avulsiyon yaralanması genellikle trafik kazalarına veya yüksekten düşmelere bağlı olarak sinir köklerinin omurilikten çıktıkları yerden yani kökten kopmalarıdır.

Bir sinir kökünden koparsa artık onun köke tutunma ihtimali yoktur.

Bu nedenle kökten kopan sinirlerin tedavisi için çalışan sinirler ile kopan yerin uzağına sinir ara bağlantısı yapmak gerekir.  Ancak bu ara bağlantı sinirleri de hemen tutmaz. Yapılan sinir bağlantısının tutup tutmadığı 1-2 yıl içinde belli olur. 2 yıl sonra halen bir iyileşme belirtisi yoksa bağlantı tutmamış demektir.

Avulsiyon yaralanması gerçekleştiğinde sinir ekleme ameliyatı yapmak için fazla beklememek gerekir. Çünkü bekledikçe sinirlerin iyileşme potansiyeli azalmaktadır.

Brakial pleksüs nedir? :  Boyun sinirler omurilikten çıktıktan sonra bir ağ şeklinde birbirlerine karışır ve sonra tekrar ayrılarak kolun ve omzun farklı kas gruplarını beslerler. Bu karışma ve ayrışmanın gerçekleştiği, omuzda köprücük kemiğinin yukarısında ve aşağısında yerleşen sinir ağına brakial pleksüs denir.

Trafik kazalarında, genellikle motorsiklet kazalarında brakial pleksüs yaralanması olur. Brakial pleksüsü oluşturan sinir kökleri omuzun şiddetle gerilmesi nedeniyle omurilikten çıkış yerleri olan kökten koparlar ve avulsiyon yaralanması meydana gelir.

Aşağıda bir olguda sol ayaktan alınan sural sinir ile brakial pleksüs avulsiyon yarlanmasına nasıl tamir yaptığımızı gösterdim.

file0.jpg

servikal MR Myelografide  C8-T1 rootlarının avulsiyon yaralanması görülüyor

file1.jpg

Yukarıdaki resmin anlaşılması için yandaki resimde avulsiyonu renklendirerek gösterdim.

file2.jpg

ameliyata girmek üzere olan hasta sırtüstü yatmakta baş tarafından bakıldığında sol omzu görülmektedir. Buna göre sol brakial pleksüs omuz üzerinde gösterilmiştir.

C8 ve T1 sinir kökleri kopmuş olduğu için siyah renkle gösterdim.

file4.jpg

Bacaktan alınan 11 cm uzunluğunda sural sinir görülüyor.

Sural sinir sadece duyu lifleri taşıdığından alınması halinde ayakta güç kaybı olmaz. Sadece bir miktar his kaybı olur.

file5.jpg

Yukrarıda ameliyat esnasında çekilen resim önceden çizilen şeklin üzerine yerleştirilmiştir. Sural sinir aşağıdaki resimde boyanarak gösterilmiştir

file6.jpg

Yukarıda C5 sinir kökü ile brakial pleksüsün medial kordu arasına yerleştirilen sural sinir grefti yeşil renkle gösterilmiştir. Sural sinir köprücük kemiğinin üzeriden, kasın ise altından geçirilmiştir.

file7.jpg

Bacaktan sural sinir alındıktan sonra oluşan yara yerinin izi gösterilmiştir.

bottom of page