top of page

Karpal Tünel Ameliyatı

 

Karpal tünel sendromu el bileğinde el parmaklarımızı hissetmemizi ve kullanmamızı sağlayan önemli bir sinir olan median sinirin el bileğinde fleksör retinakulum adı verilen bir dokunun altından geçerken ezilmesidir. El bileğinde median sinir sıkışınca el parmaklarında özellikle 1, 2 ve 3. Parmaklarda ağrı ve uyuşma meydana gelir. İleri dönemde el kaslarında erimeler ve el parmaklarını kullanamama durumu olur.

Karpal tünel sendromunun en önemli bulgusu gece el parmaklarına ağrı ve uyuşma ile uyanma ve eli içinden ağrıyı atmak istercesine sallama ihtiyacı duyulmasıdır.

Hastalığın ileri dönemlerinde ağrı tüm kol boyunca yayılır ve hasta ağrının elden mi koldan mı başladığını ayırt edemez.

Karpal tünel sendromu boyun fıtığı ile karışabilir. Her iki hastalığı birbirinden ayıt etmek için EMG yaptırılır. Servikal MR çekilerek boyun fıtığı olup olmadığı da incelenir.

EMG’de eğer el bileğinde median sinir ağır hasarlanmış olarak rapor edilirse tedavisi ameliyattır.

Hafif ya da orta şiddette sinir ezilmesi rapor edilirse hastanın şikayetlerinin fazla olup olmadığı sorgulanır.  Genellikle hafif ve orta şiddette ezilmeler ameliyat edilmez. Ağrı kesiciler ile zaman kazanılabilir.

En güvenilir ameliyat avuç içinden yapılandır. Aşağıda ameliyat bittikten sonra avuç içindeki ameliyat izini gösterdim.

file0.jpg

Ameliyattan genellikle 10 gün sonra dikişler alınır. Ameliyattan sonra 2 günden itibaren hasta el parmaklarını kullanmaya başlar ama elinde sargı olur. Ameliyattan sonra elleri aşağıya sarkıtarak gezmek veya yatmak uygun değildir. Bu nedenle hastalara bir kol bandajı almalarını öneririz. Dikişler alındıktan 2 gün sonra uygulanmak üzere el parmak egzersizlerini nasıl yapacağını gösteririz.

bottom of page